דפי אתר - כל הדפים
عنوان: المدرسة الإبتدائية ج
هاتف : 049860631
فاكس : 049866071
ساعات الاستقبال: في الفترة الحالية، ستكون من الساعة 8:00-8:15 يوميا.
  
  
  
  
  
  
الصف السادس.aspx
  
ללא מידע נוכחותשבל אלאא02/02/2017 13:10ללא מידע נוכחותשבל אלאא02/02/2017 10:19
محطة رقم 3- صف السادس.aspx
  
ללא מידע נוכחותשבל אלאא02/02/2017 13:10ללא מידע נוכחותשבל אלאא02/02/2017 13:10
محطة رقم 2- صف السادس.aspx
  
ללא מידע נוכחותשבל אלאא02/02/2017 13:09ללא מידע נוכחותשבל אלאא02/02/2017 13:09
محطة رقم 1- صف السادس.aspx
  
ללא מידע נוכחותשבל אלאא02/02/2017 13:08ללא מידע נוכחותשבל אלאא02/02/2017 13:08
الصف الخامس.aspx
  
ללא מידע נוכחותשבל אלאא02/02/2017 12:59ללא מידע נוכחותשבל אלאא02/02/2017 10:18
محطة رقم 3- صف خامس.aspx
  
ללא מידע נוכחותשבל אלאא02/02/2017 12:58ללא מידע נוכחותשבל אלאא02/02/2017 12:58
محطة رقم 2 - صف خامس.aspx
  
ללא מידע נוכחותשבל אלאא02/02/2017 12:57ללא מידע נוכחותשבל אלאא02/02/2017 12:57
محطة رقم 1- صف خامس.aspx
  
ללא מידע נוכחותשבל אלאא02/02/2017 12:55ללא מידע נוכחותשבל אלאא02/02/2017 12:54
الصف الرابع.aspx
  
ללא מידע נוכחותשבל אלאא02/02/2017 12:45ללא מידע נוכחותשבל אלאא02/02/2017 10:17
محطة رقم 3- صف رابع.aspx
  
ללא מידע נוכחותשבל אלאא02/02/2017 12:44ללא מידע נוכחותשבל אלאא02/02/2017 12:44
محطة رقم 2 - صف رابع.aspx
  
ללא מידע נוכחותשבל אלאא02/02/2017 12:43ללא מידע נוכחותשבל אלאא02/02/2017 12:43
محطة رقم 1- صف رابع.aspx
  
ללא מידע נוכחותשבל אלאא02/02/2017 12:43ללא מידע נוכחותשבל אלאא02/02/2017 12:43
الصف الثالث.aspx
  
ללא מידע נוכחותשבל אלאא02/02/2017 12:37ללא מידע נוכחותשבל אלאא02/02/2017 10:17
محطة رقم 3- صف تالت.aspx
  
ללא מידע נוכחותשבל אלאא02/02/2017 12:37ללא מידע נוכחותשבל אלאא02/02/2017 12:37
محطة رقم 2- صف تالت.aspx
  
ללא מידע נוכחותשבל אלאא02/02/2017 12:36ללא מידע נוכחותשבל אלאא02/02/2017 12:36
محطة رقم 1- صف تالت.aspx
  
ללא מידע נוכחותשבל אלאא02/02/2017 12:35ללא מידע נוכחותשבל אלאא02/02/2017 12:35
الصف الثاني.aspx
  
ללא מידע נוכחותשבל אלאא02/02/2017 12:28ללא מידע נוכחותשבל אלאא02/02/2017 10:16
محطة رقم 3- صف تاني.aspx
  
ללא מידע נוכחותשבל אלאא02/02/2017 12:28ללא מידע נוכחותשבל אלאא02/02/2017 12:28
محطة رقم 1- صف تاني.aspx
  
ללא מידע נוכחותשבל אלאא02/02/2017 12:28ללא מידע נוכחותשבל אלאא02/02/2017 12:27
محطة رقم 2 - صف ثاني.aspx
  
ללא מידע נוכחותשבל אלאא02/02/2017 12:25ללא מידע נוכחותשבל אלאא02/02/2017 12:25
محطة رقم 3- صف اول.aspx
  
ללא מידע נוכחותשבל אלאא02/02/2017 12:18ללא מידע נוכחותשבל אלאא02/02/2017 12:14
الصف الاول.aspx
  
ללא מידע נוכחותשבל אלאא02/02/2017 12:16ללא מידע נוכחותשבל אלאא02/02/2017 11:55
محطة رقم 2 - صف اول.aspx
  
ללא מידע נוכחותשבל אלאא02/02/2017 12:14ללא מידע נוכחותשבל אלאא02/02/2017 12:13
محطة رقم 1ِصف اول.aspx
  
ללא מידע נוכחותשבל אלאא02/02/2017 12:10ללא מידע נוכחותשבל אלאא02/02/2017 12:10