יחיד-רבים
יחיד-רבים
 
מטרות השיעור:    הקניית צורת הכתיבה של יחיד ורבים
1. התלמיד יכיר את צורת הכתיבה של היחיד וצורת הכתיבה של הרבים
2.התלמיד יזהה את הפעלים הקשורים ליחיד ורבים
3.התלמיד יצרף בין שני חלקים מתאימים וידע לקרוא את הצרוף שיצא לו
תלמידים יקרים נא ללחוץ על הכפתור WORD ולענות על  המבוקש, לאחר מכן תוכלו לכנס POWER POINT ולצפות במצגת יחיד ורבים
 
 
 
1.PNG2.PNG

מי שסיים את המטלה והצפייה זה הזמן לכנס ולשחק במשחק הבא


4.PNG

 

 

 

 עבודה נעימה